W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Zintegrowany System Zarządzania

Bogaty dorobek naukowy i wdrożeniowy Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego (GIG-PIB), wynikający z kilkudziesięcioletnich doświadczeń licznej i wysoko wykwalifikowanej kadry, stanowi podstawę znaczącej pozycji naukowej Instytutu.

Działania GIG-PIB prowadzone są zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Mając na uwadze zadowolenie klientów, pracowników i innych stron zainteresowanych oraz spełnienie ich rosnących wymagań i oczekiwań, w 2021 roku opracowano „Strategię Głównego Instytutu Górnictwa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” zawierającą następujące cele strategiczne:

- zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej Instytutu,

- pozyskanie klientów spoza sektora górnictwa węglowego, a także klientów zagranicznych,

- podnoszenie jakości prac i satysfakcji klientów Instytutu,

- GIG zapleczem badawczym i eksperckim sektora górnictwa węglowego,

- doskonalenie systemu zarządzania Instytutem,

- poprawa efektywności wykorzystania majątku Instytutu,

- kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy,

- wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju,

- zapewnienie wysokiego poziomu działalności naukowej,

- ciągły rozwój kadry GIG-,

- podejmowanie nowych, perspektywicznych kierunków badawczych i rozwojowych.

Działalność Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego wiąże się z emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, powstawaniem odpadów, odprowadzaniem ścieków, dlatego działania wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju realizowane są poprzez:

- zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, w tym: segregację powstających odpadów, w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwienia, poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej,

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju.

Działania Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy obejmują:

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym,

- eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,

- zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników Instytutu oraz ich przedstawicieli w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach podejmowania nowych, perspektywicznych kierunków badawczych i rozwojowych, w Instytucie wdrażany jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniający osiągnięcie następujących celów bezpieczeństwa informacji:

- bezpieczny przepływ informacji pomiędzy stronami zainteresowanymi,

- zapewnienie właściwego przetwarzania informacji gromadzonych w Instytucie,

- zabezpieczenie dokumentów przed nieuprawnionym do nich dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przetwarzaniem informacji,

- nadzór nad uprawnieniami dostępu osób zatrudnionych w Instytucie do pomieszczeń i aktywów związanych z przetwarzaniem informacji,

- zarządzanie incydentami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Działania wymienione w Polityce realizowane są w ramach funkcjonującego w Instytucie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który tworzą:

- system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,

- system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09,

- system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą PN-ISO 45001:2018-06.

- system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zintegrowany System Zarządzania jest ciągle doskonalony.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania gwarantuje rozwój Instytutu, satysfakcję jego pracowników i klientów, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i środowiska oraz bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Instytucie. 

Kierownictwo Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego deklaruje stosowanie odpowiednich metod zarządzania i organizacji pracy oraz zapewnienie zasobów dla skutecznej realizacji Polityki.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem: gig.eu

Podmiot udostępniający: Główny Instytut Górnictwa - – Państwowy Instytut Badawczy
Odpowiedzialny za treść: Główny Instytut Górnictwa - – Państwowy Instytut Badawczy
Wytworzył: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Data wytworzenia: 20.08.2019
Opublikował w BIP: Małgorzata Grabowska
Ostatnio zaktualizował: Małgorzata Grabowska
Data ostatniej aktualizacji: 28.08.2023 09:41
Liczba wyświetleń: 4543