W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • bezpieczeństwa górniczego, ochrony załóg i środowiska pracy,
  • technologii eksploatacji górniczej oraz poprawy efektywności przemysłu węglowego,
  • ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej,
  • gospodarki zasobami kopalin, wód powierzchniowych i podziemnych,
  • technologii wzbogacania kopalin i ich przetwórstwa,
  • rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem problemów wynikających ze społecznych i gospodarczych skutków restrukturyzacji przemysłu, szczególnie górnictwa,
  • budownictwa podziemnego, lądowego i hydrotechnicznego,
  • oceny i klasyfikacji zagrożeń, w tym atestacji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów stosowanych w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie,
  • organizację systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • certyfikacji wyrobów, usług i kompetencji personelu.
 2. przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczych do wdrażania w praktyce
 3. dokonywanie oceny poziomu technicznego przemysłu, w tym górnictwa, w szczególności w zakresie nowoczesności stosowanych metod technologicznych oraz bezpieczeństwa pracy
 4. opracowywanie, na zlecenie podmiotów gospodarczych, projektów planów rozwoju nauki i techniki w obszarze górnictwa i inżynierii środowiska oraz opiniowanie prac projektowych w celu zastosowania w nich najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych
 5. wykonywanie prac studialnych, ekspertyz i opinii na zamówienie organów państwowych, samorządowych i podmiotów gospodarczych
 6. doskonalenie kadr własnych i na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które obejmuje:
  • opracowywanie publikacji specjalistycznych
  • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych
  • organizowanie seminariów podyplomowych, organizowanie szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego
 7. prowadzenie prac normalizacyjnych
 8. opracowywanie informacji naukowo-technicznych i ekonomicznych związanych z obszarem działalności GIG
 9. wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych
 10. prowadzenie działalności:
  • poligraficznej
  • bibliotecznej, głównie w obszarze działalności GIG
  • z zakresu wynalazczości, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Kwalifikacje i uprawnienia GIG-PIB
Główny Instytut Górnictwa posiada:

 1. Pełne uprawnienia akademickie (uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego) w dyscyplinach:
  • górnictwo - od 1961 roku,
  • inżynieria środowiska - od 1998 roku.
 2. Jednostkę Oceny Zgodności uprawnioną do:
  • certyfikacji wyrobów zgodnie, z zakresem akredytacji wynikającym z certyfikatu PCA nr AC 038:
  • certyfikacji obowiązkowej na znak bezpieczeństwa następujących wyrobów: wentylatorów górniczych, wykrywaczy gazów palnych: urządzeń technicznych wyposażonych w sygnalizatory stanów krytycznych,
  • certyfikacji dobrowolnej wyrobów,
  • certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - certyfikat akredytacji PCA nr AC 083,
 3. Laboratoria akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji

Certyfikaty akredytacji posiadają:

akredytowane laboratoria


Główny Instytut Górnictwa posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko, bezpieczeństwo informacji). Obecnie Instytut posiada certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 , PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Podmiot udostępniający: Główny Instytut Górnictwa
Odpowiedzialny za treść: Główny Instytut Górnictwa
Wytworzył: Główny Instytut Górnictwa
Data wytworzenia: 20.08.2019
Opublikował w BIP: Małgorzata Grabowska
Ostatnio zaktualizował: Małgorzata Grabowska
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2023 07:44
Liczba wyświetleń: 7642