W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Główny Instytut Górnictwa –
Państwowy Instytut Badawczy

P
lac Gwarków 1, 40-166 Katowice

tel. 32-259-2000
fax 32-259-6533
e-mail gig@gig.eu
ePUAP adres skrytki /gig/SkrytkaESP


NIP: 6340126016
REGON: 000023461
KRS: 0000090660


Jesteśmy płatnikiem VAT.

Rada Naukowa

XML

Rada Naukowa

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Izabela JONEK-KOWALSKA
telefon: 32 259 24 36

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa składa się z 40 członków, z czego 40% stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu wybierani w wyborach przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem wyborów do Rady Naukowej GIG-PIB XXV kadencji na lata 2021-2025. Pozostałe 60% stanowią osoby spoza Instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu. Osoby te powołuje minister nadzorujący Instytut, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu.

Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych, a w zakresie uprawnień akademickich Instytutu ustawa. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej oraz jej stałych i doraźnych organów określa Regulamin Rady przez nią uchwalony.

Z uwagi na fakt, że Główny Instytut Górnictwa –
Państwowy Instytut Badawczy jako jeden z nielicznych instytutów przemysłowych, posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Rada Naukowa przeprowadza odpowiednie  postępowania awansowe. Do momentu wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada przeprowadzała również postępowania o nadanie tytułu profesora, ale aktualnie obowiązujące przepisy przekazały te kompetencje wyłącznie Radzie Doskonałości Naukowej.

W tym zakresie kreuje kadry naukowe zarówno na potrzeby własne, jak też na rzecz innych jednostek badawczych, wyższych uczelni oraz przemysłu.

Ustawa o instytutach badawczych